Suriname en buurlanden bezig met structurele oplossing voor overvallen op zee

Suriname is samen met Guyana en Frans Guyana bezig om een structurele oplossing te zoeken voor de overvallen op zee.

Er is een delegatie onder leiding van de Guyanese minister van Publieke Veiligheid, Khemraj Ramjattan, voor overleg in Suriname. Afgelopen week werd Suriname geconfronteerd met een tragedie op zee waarbij er 15 vissers worden vermist.

Zeerovers hebben vier boten overvallen, vis buitgemaakt en ingehakt op vissers. Drie lijken zijn geborgen en vijf personen hebben het drama overleefd. Minister Ronni Benschop van Defensie en minsiter Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben in het weekend een vergadering gehad met het Visserscollectief en familieleden van vissers die betrokken zijn geweest bij de tragedie op water.

De bewindslieden toonden namens de regering hun medeleven en gaven de aanwezigen de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontstane situatie.

De ex-president van Guyana, Bharat Jagdeo is naar Suriname gekomen om zijn medeleven te betuigen en de problemen aan te horen. Hij heeft beloofd deze kwestie te zullen bespreken met de Guyanese regering. Minister Soerdjan riep tijdens de bijeenkomst de mensen op om vertrouwen te hebben in de autoriteiten.

Volgens de bewindsman doet de regering er alles aan om de veiligheid over het algemeen en in dit
geval in het bijzonder op zee te garanderen zodat de vissers hun economische activiteit voort kunnen zetten. De visserijsector levert volgens minister Soerdjan een belangrijke bijdrage aan de inkomsten van de Staat. Minister Benschop riep de vissers op om belangrijke

informatie door te spelen aan de autoriteiten zodat zaken in de toekomst sneller aangepakt kunnen worden. ‘’Heb geloof in de overheid die er alles aan doet om een oplossing te brengen’’, aldus de defensieminister. De regeringsdelegatie werd ook gevraagd of het mogelijk is een financiële compensatie te geven aan de vissers die nu zware verliezen lijden.

De delegatie heeft beloofd binnen gauw terug te zullen koppelen met het Visserscollectief om zaken verder uit te werken.

Share

Random Posts