Zetelloze partij eist ontslag minister Elias

De politieke partij DA’91 vindt dat de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias zijn ontslag moet indienen. Hij heeft maandag de samenleving bewust voorgelogen over de voortzetting van de US$ 70 miljoen financiering van het Academisch Medisch Centrum Suriname (AMC-SU) door de Islamic Devolopment Bank (IsDB).

De partij die tijdens de afgelopen verkiezingen geen zetels heeft behaald, komt tot deze conclusie na toetsing van de publieke uitspraken door de minister gedaan in een interview met Radio ABC. Dit zegt Angelic del Castillo, voorzitter van DA’91. De politieke betekenis van de woorden van de minister waren en zijn groot. DA’ 91 vindt het daarom van politiek belang deze uitspraken te benadrukken. Op DNA leden doet de politieke partij een ernstig beroep bij nalaten van de minister om zijn ontslag in te dienen bij de president, bij motie de president op te roepen deze minister oneervol te ontslaan.

DA’91 heeft de uitspraken van de minister getoetst aan de feitelijkheden in de brief van IsDB ( Ref.no. cls/AELA/lHs/645) onder andere, …”dat in het licht van het voorgaande, wil ik uw excellentie meedelen dat de IsDB is begonnen aan het beëindigingsproces van het project”.

(2SUR0014/15) en een betaalschema is vastgesteld voor terugbetaling van IsDB uitgegeven gelden t.b.v. het project , en komt tot de conclusie dat de minister Elias heeft “ gelogen alsof het gedrukt staat”.
Het is heel kwalijk dat een minister van een ministerie waarin de samenleving 100% vertrouwen in moet hebben, een dergelijk gedrag vertoont, voert DA’91 aan.

Terwijl hij als hoogste politieke vertegenwoordiger op Volksgezondheid nog vele pittige debatten moet voeren en harde noten te kraken heeft met de verschillende stakeholders in de sector – niet in de laatste plaats met DNA- is zijn betrouwbaarheid nu reeds nihil.DA’91 gaat op basis van bovenstaande er van uit dat minister Antoine Elias van het ministerie van Volksgezondheid, de eer aan zichzelf houdt en bedankt.

Share

Random Posts