Waarnemend president Ashwin Adhin praat met BBGO over knelpunten

Waarnemend president Ashwin Adhin heeft met de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), een onderhoud gehad.

Tijdens dit gesprek zijn de knelpunten waarmee de gepensioneerden te kampen hebben besproken. ‘Nadat er is aangegeven dat wij wat financieringsruimte hebben en de minister van Financiën een aanbod heeft gedaan, is er een duidelijk signaal van de BBGO gekomen. Er is door de bond aangegeven dat er een breder kader is dat er bekeken moet worden’, geeft waarnemend president Adhin aan.

De struikelblokken waarmee de gepensioneerden te kampen hebben variëren van volksgezondheid tot problemen bij het Pensioenfonds. De waarnemend president zal ministers selecteren die gelijk bij de problematiek betrokken zijn, om aan oplossingsmodellen te werken voor de doelgroep. Tijdens dit gesprek zullen de obstakels van de gepensioneerden uitgesproken worden en in één besluit zal getracht worden deze tot het verleden te laten behoren. Vanuit de bond zijn er wat technische issues over het genomen Staatsbesluit.

In een onlangs gehouden vergadering van de bond gaf bondsvoorzitter Renate Wouden aan dat de leden op basis van een Staatsbesluit aanspraak maken op de maandelijkse koopkracht versterking van SRD 375 die is toegekend aan ambtenaren en aan hen gelijkgestelden.(NII)

Random Posts