Visvergunningen worden per 15 januari 2018 ingetrokken

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft maandag de coalitie achter zich gekregen, na zijn mededeling dat alle visvergunningen per 15 januari 2018 zullen worden ingetrokken.

Hij deelde ook mee dat het afgelopen jaar geen visvergunningen zijn verstrekt. Er was wel toestemming om te vissen. Oppositieleden zijn niet tevreden met de beantwoording van diverse vragen.

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) wilde antwoord op de vraag of er vergunningen zijn verstrekt. De minister heeft stukken doen toekomen aan De Nationale Assemblee over de visvergunningen die zijn verstrekt de afgelopen periode. Over trawlervergunningen waarover vragen werden gesteld, zei Algoe dat eenieder een vergunning mag aanvragen, maar dit betekent niet dat de vergunning is verstrekt.

Hij had een voorbeeld van een hoe een visvergunning eruit ziet ter inzage voor Assembleeleden. Algoe deelde mee dat over misstanden in de visserijsector een onderzoek gaande is de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD). Het onderzoek is in een afrondende fase.

Pas als het resultaat er is, kan LVV verder handelen. Wat de vergunning van de 84 boten uit Guyana betreft waarvoor in 2000 een vergunning is gegeven, is de zaak teruggebracht naar nul. De minister merkte op dat 15 december een aankondiging gedaan zal worden dat alle vergunningen ingetrokken zullen worden per 15 januari 2018.

De mensen hebben dan de gelegenheid om zich te registreren. Door deze werkwijze zullen vissers en hun gezinnen niet in problemen komen omdat zaken dan tijdig in orde worden gemaakt.(Starnieuws)

Share

Random Posts