Visserij moet in Suriname meer opbrengsten opleveren

Paramaribo – De verdere ontwikkeling van de visserijsector is noodzakelijk om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan het Bruto Nationaal Product (BNP). De regering zal het komende dienstjaar een aantal plannen uitvoeren om dit doel te realiseren.

Het Viskeurings Instituut (VKI) zal onder andere een belangrijke rol spelen. Dit instituut zorgt voor toepassing van technologie en dienstverlening in kleine, middelgrote en grote bedrijven ter garantie van voedselzekerheid en voedselveiligheid in de hele voedselketen, niet alleen voor de lokale, maar ook voor de internationale markt. Met de installatie van deze nieuwe keuringsapparatuur, wordt gewerkt aan het terugwinnen van de markt voor gerookte vis. Met deze nieuwe apparatuur zullen laagwaardige vissoorten omgezet kunnen worden in hoogwaardige producten, met name in gerookte vis, waarvoor zowel nationaal als internationaal, een grote markt bestaat.

Voor de ontwikkeling van duurzame visserij is het erg belangrijk dat haar organisatiegraad wordt verhoogd. Tevens zal verder gewerkt moeten worden aan capaciteitsversterking van de vissers. In dit kader werden, in samenwerking met het World Wildlife Fund (WWF), vijf coöperaties in verschillende districten opgericht. In dit dienstjaar nog zal een overkoepelend orgaan in het leven worden geroepen dat voornamelijk de bevolkingsvissers op nationale-, regionale- en internationale fora zal vertegenwoordigen.

In de jaarrede staat aangegeven dat in samenwerking met National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in de trawl-industrie wordt gewerkt aan voorzieningen in de netten die de bijvangsten significant zullen verminderen. Er zal voorkomen worden dat te jonge vissen worden gevangen, die naderhand erg belangrijk zouden zijn voor de bevolkingsvisserij.

Het Vessel Monitoring Systeem (VMS) dat vanaf 2007 is geïnstalleerd voor de visserij, wordt in dit dienstjaar naar internationale standaarden gemoderniseerd. Het accent van het VMS zal niet slechts liggen op visserijaangelegenheden. Eveneens zal de aandacht gevestigd worden op staatsveiligheid en search en rescue. De informatie verkregen uit dit systeem zal niet slechts ten goede komen aan de visserij, maar meer nog aan andere overheidsdiensten, zoals de Kustwacht, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), de Douane en de Politie.

De verdere verbetering van het VMS zal de visserijdienst beter in staat stellen de visserijgronden effectief te beheren.(NII)

Share

Random Posts