Suriname-Nederland Kamer van Koophandel moet diaspora ondernemerschap bevorderen

Na de lancering van de Suriname India Chamber of Commerce and Industry (SICCI), is deze week de Suriname-Nederland Kamer van Koophandel opgericht. Reina Raveles, directeur van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) en Vijay Gangadin diaspora focal point hebben de Memory Of Understanding(MOU) ondertekend op 9 mei 2018. De ondertekening van de MOU vond plaats op de Surinaamse ambassade in Den Haag.

Als speciale gast was aanwezig minister Mike Noersalim van Binnenlandse zaken en minister ad interim van HI &T. Hij is zich ervan bewust dat er potentie is voor investeren in Suriname en sprak zijn waardering en steun uit aan de initiatiefnemers. De bewindsman heeft de ingebruikname van de website van de Suriname-Nederland Kamer van Koophandel verricht.

De oprichting van deze kamer heeft tot doel, het bevorderen van de kansen van de Nederlandse ondernemers en de in Nederland gevestigde ondernemers, die in Suriname wensen te ondernemen en daardoor de economische groei verder helpen bevorderen.

Het voorstel kwam van de ambassade en de Surinaams- Nederlandse Diaspora-associatie (SuNeDa). Deze staat in nauw contact met de Kamer van Koophandel en Fabrieken(KKF) in Suriname en het ministerie van HI&T

Tijdelijke Zaakgelastigde, Ebu Jones, is zeer verheugd met de lancering van deze kamer die ervoor zal moeten zorgen dat obstakels die ondernemers ondervinden bij het opstarten van hun onderneming in Suriname, worden weggenomen. “Vanuit de ambassade is gekeken naar hoe de procedure tot oprichting te vergemakkelijken en wij zullen daarbij een faciliterende rol

vervullen” sprak Jones. Hij roept de ondernemers op, om van deze gelegenheid gebruik te maken. HI&T directeur Reina Raveles heeft tijdens de bijeenkomst een overzicht gegeven over de bijdrage die nu reeds geleverd wordt aan de Surinaamse economie, door ondernemers in diaspora. Zij informeerde dat vanuit de overheid hard gewerkt wordt om het investeren in Suriname soepeler te maken.

Wetgeving en procedures zijn aangepast waardoor langere wachttijden voor het verkrijgen van een vergunning en het oprichten van een Naamloze Vennootschap, tot het verleden behoren. Als advies gaf de directeur tot slot mee dat de sleutel tot ondernemen in Suriname is: ‘samenwerken met de lokale gemeenschap’.

De Suriname-Nederland Kamer van Koophandel is gevestigd op de ambassade in Den Haag. Ondernemers kunnen er terecht voor begeleiding, indien zij een onderneming in Suriname willen opzetten. Surinaamse ondernemers die een bedrijf in Nederland willen opzetten kunnen ook geïnformeerd worden.

Momenteel worden al zo een vijftien personen begeleidt die van plan zijn een
bedrijf in Suriname op te zetten.

Share

Random Posts