Stropers in Suriname kunnen hoge boetes verwachten of riskeren zelf een gevangenisstraf

Paramaribo – Stropers in Suriname kunnen nu een flinke boete verwachten of riskeren zelf een gevangenisstraf wanneer is gebleken dat er beschermde diersoorten worden afgeslacht of worden verkocht.

Volgens de NII is het de Onderdirectoraat Bosbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer opgevallen dat regelmatig beschermde diersoorten onnodig in het wild worden gedood door stropers en vervolgens worden verkocht. Sommige van de beschermde diersoorten worden vaak op het internet aangeboden.

Ook meldt de NII dat er is gebleken dat de Jaguar voornamelijk door stropers wordt opgejaagd in hun woongebied en vervolgens worden afgeslacht. Het Onderdirectoraat meldt verder dat er in Suriname zes soorten katachtigen in het wild leven die volgens de Jachtwet 1954 (GB 1954 no. 25 zoals laatstelijk gewijzigd) en het Jachtbesluit 2002 (SB 2002 no. 116) beschermd zijn.

De Jaguar valt tevens onder de IUCN Red Data List of Threatened Animals en onder de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Wilde Fauna en Flora (Cites).

In overeenstemming met artikel 2 en 3 van de Jachtwet 1954 is niet alleen het doden, kopen, ten verkoop of ter aflevering voor handen te hebben, vervoeren, vangen etc. van beschermde dieren verboden, maar ook het onder zich hebben van delen daarvan al dan niet geprepareerd strafbaar.

De openbaar Ministerie zal per direct overgaan tot aanhouding en hoge boetes bij overtreding van de bovengenoemde wetten. Bij het onnodig doden van een beschermde diersoort kan de jachtvergunning door het Openbaar Ministerie worden ingetrokken.

Random Posts