Stichting 1 voor 12 zoekt hulp voor baby met bloedkanker in Suriname

Stichting 1 voor 12 heeft de samenleving opgeroepen om hulp te bieden aan moeder
Claudia Karjat en haar 13 maanden oude baby Santonijo die aan bloedkanker lijdt.

Het jongetje dat niet in Suriname behandeld kan worden, moet spoedig naar het buitenland
voor medische hulp. De moeder van het jongetje vertelt dat hij vanaf de tweede week
van januari ziek is.

Nadat Santanio op zijn buik viel, ondernam de moeder direct stappen om te weten of alles nog goed ging met de gezondheid van haar zoon. Zij werd verwezen naar een specialist, omdat de buik van het kind steeds groter werd en hij moeilijk kon ademen.

Na twee operaties werd vastgesteld dat het jongetje een bloedvergiftiging had opgelopen en aan bloedkanker leed. Zijn lever en mild zijn inmiddels aangetast. De kosten die gepaard gaan met de medische hulp zullen volgens de moeder door de overheid via de Armulov-regeling worden gedekt.

Zij heeft slechts handgeld nodig voor haar verblijf in het buitenland. Beide ouders zijn werkloos. Stichting 1 voor 12 is al ruim tien jaar actief en zet zich in voor de mens in nood doet wederom een beroep op de overheid en de gemeenschap om een helpende hand te bieden aan moeder Claudia Karjat en haar baby Santonijo.

Share

Random Posts