SSB werkt aan standaarden binnen toerisme sector

Het ministerie van Handel Industrie en Toerisme (HI&T) is aan het begin van 2017 met de overname van de Toerisme portfolio van start gegaan, met het formuleren van het beleid voor deze sector. In dit kader zijn er door het ministerie enkele werkgroepen in het leven geroepen die belast zijn met diverse aspecten rond het te formuleren beleid. Een van de werkgroepen is die voor standaarden binnen de toerisme sector.

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) was als verantwoordelijke autoriteit voor standaarden in Suriname ook vertegenwoordigd in deze werkgroep. Het Standaarden Bureau is als verantwoordelijke voor standaarden in Suriname, naar aanleiding van de bevindingen van deze werkgroep op 20 oktober 2017 overgegaan tot de installatie van een Nationale Commissie voor Toerisme in Suriname.

Met de instelling van deze commissie was de eerste stap gezet tot het verder identificeren en ontwikkelen van standaarden (in het verlengde Technische Voorschriften) voor de Toerisme sector. Het SSB kan uiteraard zonder de verschillende stakeholders niet overgaan tot ontwikkeling van standaarden, omdat wij een faciliterende rol hebben binnen het proces dat wordt uitgevoerd door de experts uit de sector.

De Nationale Commissie voor Toerisme (NCT) zal ook een belangrijke rol spelen, met name bij het herformuleren van het Toerisme beleid in het bijzonder de aspecten van standaardisatie en Technische Voorschriften. Deze NCT heeft een adviserende functie binnen het SSB en zal nagaan. Deskundigen uit diverse stakeholdersgroepen, zijn vertegenwoordigd in de commissie. Het Ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T), Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MINOWC), N.V. Luchthaven beheer, Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), Surinaamse Business Forum (SBF), NIMOS, DC Nickerie, Stichting Toerisme Suriname (STS), United Tour Guides Suriname (UTGS), Vereniging Surinaamse Bedrijven (VSB), SHATA, SHTTC en enkele Private Bedrijven hebben zitting hierin.

In de afgelopen periode zijn er presentaties gehouden aan stakeholders in de sector over doel van de NCT. Hiernaast is er
een Technisch advies aan de Minister van HI&T geboden voor het verheffen van de standaard SSB 005:2014 Boekingsagenten en Touroperators tot een Technisch Voorschrift. Deze standaard zal eerst gereviseerd worden alvorens het verheven wordt tot Technisch Voorschrift.

Noemenswaardig is ook dat er momenteel een concept Nationale Standaard ‘Tourgidsen in Suriname’ in afrondende fase zit. Deze standaard zal binnenkort ook als Nationale Standaard worden vastgesteld, waarna het door belanghebbende kan worden toegepast.Alleen door input van eenieder binnen de sector kunnen de echte voordelen en de impact van standaardisatie in onze nationale economie worden gerealiseerd zegt het SSB.

Share

Random Posts