Scholen in districten krijgen groenteplantjes voor schooltuinenproject

Selenas planten NV heeft in het kader van het project ‘Schooltuinen voor onderwijs, milieubewustzijn en life skills’ ruim 2500 groenteplantjes geschonken aan vijf scholen in Marowijne, Brokopondo en Para. Het schooltuinenproject wordt uitgevoerd door Stichting Projekta en gefinancierd door de Alcoa Foundation.

Vertegenwoordigers van de deelnemende scholen waren zaterdag bijeen voor de start van een reeks capacity building trainingen. Projekta vindt het belangrijk dat de schooltuinen duurzaam worden beheerd. Hierdoor bestaat er een grotere kans van slagen en blijven de tuinen langer bestaan.

De schooltuinen zijn niet slechts voor de scholen, maar dienen als middel voor ontwikkelingsmogelijkheden. Behalve leerkrachten, kunnen ook ondernemers en geïnteresseerde ouders deelnemen aan specifieke trainingen. Een daarvan is ecologisch tuinieren. Het hoofddoel van het project is om schoolprestaties te verbeteren. Dit wordt gedaan door onder andere een andere manier van lesgeven.

Stichting Projekten Christelijk Onderwijs Suriname is aangetrokken om lesmateriaal te ontwikkelen voor vier vakgebieden op de scholen. Het gaat om Rekenen, Taal, Kunst & Cultuur en Oriëntatie van jezelf op de wereld in de leerjaren zes en zeven.

Leerlingen van de deelnemende scholen worden ook life-skills, waaronder samenwerking en communicatie, aangeleerd door middel van de tuinen. Het hoofddoel van het project is om schoolprestaties te verbeteren.

Dit wordt gedaan door onder andere een andere manier van lesgeven. Stichting Projecten voor Christelijk Onderwijs Suriname is aangetrokken om lesmateriaal voor het zesde en zevende leerjaar te ontwikkelen voor de vakken rekenen, taal, kunst & cultuur en oriëntatie van jezelf op de wereld.

Leerlingen van de deelnemende scholen worden ook life-skills, waaronder samenwerking en communicatie, aangeleerd met behulp van de tuinen. Het project ‘Schooltuinen voor onderwijs, milieubewustzijn en life skills’ duurt tot 31 december.

Share

Random Posts