Ruim 4000 gezinnen kunnen straks gebruik maken van het Low Income Shelter Program 3

Paramaribo – Ruim 4000 personen kunnen straks gebruik maken van het Low Income Shelter Program 3 (LISP 3). Niet alleen in het kustgebied, maar ook in het binnenland zullen personen die huisvestingsproblemen hebben in de gelegenheid gesteld worden een aanvraag in te dienen.

Voor het kustgebied bedraagt het aantal te bouwen woningen 1280. In het binnenland is dat aantal gesteld op 500. Wat renovatie van woningen betreft is dat voor het kustgebied 2000 en het binnenland op 200 gesteld. In totaal komt dat op 3280 voor de kustvlakte en 700 voor het binnenland. Deze cijfers gaf minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting prijs tijdens een persconferentie.

Managing Director Dynaida Baptist van het LISP gaf aan, dat er gewerkt wordt volgens het principe van ‘first come first serve’. Ze gaf aan, dat degenen die in aanmerking willen komen voor gelden uit LISP 3 aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Gegadigen moeten kunnen bewijzen dat ze behoren tot de groep minder draagkrachtigen. Het Low Income Shelter Program is namelijk bestemd voor de lagere inkomensklasse. Gelden uit dit programma worden aangewend voor nieuwbouw en de renovatie van woningen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal in een later stadium nadere details verstrekken aan de samenleving ten aanzien van de registratie. Volgens minister Polak is LISP 3 een essentieel onderdeel van het huisvestingsbeleid. Voor dit programma heeft Suriname een leningsovereenkomst gesloten van US 35 miljoen bij de IsDB.

Share

Random Posts