President: standpunt over Venezuela niet op basis van mediaberichten

PARAMARIBO – De regering zal haar standpunt over de situatie in Venezuela niet baseren op publicaties in de media. President Desi Bouterse zei donderdag in De Nationale Assemblee dat hij zich zal verlaten op informatie en rapportage van eigen vertegenwoordigers in Caracas en rapporten van onafhankelijke organisaties en groepen die ter plekke poolshoogte zijn gaan nemen.

“Ik ben niet hier om Venezuela te verdedigen maar de scenario’s vanaf Argentinië tot recentelijk Brazilië en ook Suriname… Ik ken dat ding, voorzitter. Ik ken het”, zei Bouterse. Hij suggereerde dat in sommige gevallen gemanipuleerd wordt met informatie en videobeelden. “Ik baseer mijn standpunt in de bijdrage van Caricom niet op basis van de media. Zij die op basis van de media willen reageren, mogen. Zij die een tekort hebben aan inzichten in het werk waarmee ze bezig zijn of slachtoffer willen zijn van de media…Feel free”, aldus Bouterse.

Hij voegde eraan toe dat de regering vertegenwoordigers heeft in Caracas die rapporteren aan Paramaribo. De president baseert het standpunt van de regering mede op basis van de rapportage van negentien landen die waarnemers naar Venezuela hebben gestuurd om te verifiëren of de reportages in de media de werkelijkheid in het land aangeven. Hij wees er ook op dat de vakbeweging in de VS geruime tijd werd gedwarsboomd om naar Caracas te gaan, uiteindelijk toch is afgereisd om verslag te doen.

Het Surinaamse standpunt wordt ook mede op voornoemd rapport gebaseerd. Suriname bemoeit niet in interne aangelegenheden van het buurland, zei het staatshoofd. Suriname zou niet bevoegd zijn om het land te veroordelen, omdat de Venezolaanse oppositie zal meedoen met de aanstaande gouverneursverkiezingen. “Wij bemoeien niet in interne aangelegenheden en wij proberen een positieve bijdrage te leveren, zij het in collectief verband, aan oplossingen, want het is uiteraard geen rozengeur en maneschijn.

Suriname heeft in Caricomverband geopperd om een missie naar Caracas te sturen om samen met de oppositie en de regering van president Nicolas Maduro een oplossing te vinden voor de problemen in het land. Volgens Bouterse is nergens in de wereld een volk beter geworden van een buitenlandse interventie in een land. Hij noemde Zuid-Amerika een zone van vrede, waar alles moet worden gedaan om de vrede in deze regio te behouden. Suriname zal daarom geen buitenlandse militaire interventie in Venezuela ondersteunen, aldus de president.(DTWonline)

 

Share

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.