Politiebond in beraad: blijft in Politieacademie

De Surinaamse Politiebond (SPB) is in beraad. Dit besluit is op 10 mei genomen in een spoed algemene ledenvergadering. Bestrijding Zware Criminaliteit, De CMK (Centrale Meldkamer), de Parketwacht en de cellenhuisdiensten hebben dispensatie gehad en voeren geen actie.

Als reden wordt aangegeven dat politie ambtenaren al bijkans twee jaren structureel in hun rechtspositie worden geschaad, ondanks er wettelijke regelingen zijn met betrekking tot de betaling van overuren aan politieambtenaren voor verrichte werkzaamheden op zondagen en met de zondagen gelijkgestelde feestdagen.

In de motie wordt verder aangegeven dat er directieven werden gegeven door de minister van JusPol aan de korpsleiding, echter is er nooit uitvoering hieraan gegeven. Politieambtenaren zijn in hun rechtspositie geschaad; Het onrechtmatig handelen van de werkgever kan hierdoor niet langer worden geaccepteerd.

De leden van de SPB gaan blijven in de Politieacademie, totdat het onrechtmatig handelen van de werkgever wordt gecorrigeerd met twk.  Het bestuur van de SPB heeft donderdagavond leden van verschillende bureaus opgehaald omdat het vernam dat leden worden verhinderd om de bondsvergadering te bezoeken.

De leden zijn in colonne gereden, met de fiets en in de auto trokken zij door de binnenstad naar de politie-academie. Er werd toevallig een tussenstop gemaakt bij het parlement, waar de
openbare vergadering gaande was.

Share

Random Posts