Pilotproject zonne-energie voor aantal dorpen

Paramaribo – De regering gaat het komend jaar van start met een pilot project solar energie in het binnenland. Er is gepland om dit in een aantal dorpen waaronder Godo Olo uit te voeren, meldt de Nationale informatie instituut.

Waarnemend president Ashwin Adhin gaf tijdens de jaarrede aan dat de basiszaken zoals water en energie alle aandacht van de regering hebben.

Ook meldt de NII dat de energie voorziening nu naar het binnenland plaats vindt over land en water middels de levering van diesel voor de generatoren.

Dit zal maandelijks hele hoge kosten met zich mee brengen. Met het toepassen van hernieuwbare energie wil de regering deze hoge kosten omlaag brengen. Het toepassen van onder andere Zonne (solar) energie moet daar verandering in brengen.

Solar parken zullen resulteren in reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en daardoor ook resulteren in de toename van opwekking van duurzame energie en reductie van CO2 uitstoot. De flankerende regelgeving voor aansluiting op het EBS-netwerk van individuele solar-panelen van gebruikers volgens de aangenomen Elektrificatie Wet 2016, is in afrondende fase.

Random Posts