Parlementaire delegatie naar Trinidad en Tobago voor Reguliere vergadering

Een delegatie van De Nationale Assemblee (DNA) zal op 6 en 7 september 2017 deelnemen aan een reguliere veragdering van de ParlAmericas in Port of Spain, Trinidad en Tobago.

Dit onder de Titel; “Strengthening Accountability through Fiscal Transparency Practices 2nd Co-creation Meeting: Citizen Participation Toolkit.

Het belang van deze vergadering voor Suriname is om het beleid met betrekking tot financien van het parlement en wetgeving te bevorderen alsook het bevorderen van de publieke participatie op beide gebieden.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Challenges throughout the Pariamentary Financial Cycle
Improving Transparency and Accountability through Independent Financial Analysis
Fiscal Openess and Opportunities
Public Participation in Fiscal Policy
Taking action in our Parliament
World Cafe: Benefits, Challenges and expectations
Strategies for the promotion of Citizen Participation
Legal Frameworks for Citizen Participation
Strategies to Enable Citizen Participation
Tijdens deze vergadeing zal er door wetgevers, parlementariërs en deskundigen de transparantie en aansprakelijkheid in de parlementaire financiële sfeer onderzocht worden om te kijken naar gemeenschappelijke uitdagingen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Verder zal de nadruk gelegd worden op het instellen van een parlementaire begrotingsbureau en kijken naar strategieën voor een effectieve publieke participatie in het fiscaal beleid. Ook zal er gediscussieerd worden over strategieën en mechanismen om effectieve participatie van de burgers te bevorderen in het wetgevingsproces.

De afvaardiging van de DNA bestaat uit de leden: Amzad Abdoel (delegatie leider)
en Mahinderkoemar Jogi.

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.