OWT&C gestart met landelijke lijnbus registratie

Het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) is gestart met de landelijke herregistratie van lijnbussen. Dit duurt tot en met 7 juni 2018. Deze herregistratie wordt gedaan in het kader van de landelijke ordening voor het openbaar vervoer. Volgens OWT&C zijn er valse en vervallen beschikkingen in de omloop.

Ook is gebleken dat het totaal bestand van het hoofd openbaar vervoer niet klopt met het bestand van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie, PLO. Het ligt in de bedoeling dat alle dossiers in orde worden gemaakt voor de goede gang van zaken. Lijnbushouders die niet komen opdagen voor de registratie lopen kans dat hun vergunning/beschikking per onmiddellijk wordt ingetrokken, of van rechtswege vervallen worden verklaard.

Het ministerie maakt verder bekend dat indien men niet over de vereiste documenten beschikt men niet geregistreerd zal worden. Ook zal er geen verlenging plaats vinden van deze herregistratie periode.
Van de lijnbushouders wordt verwacht dat zij zich aanmelden voor de herregistratie met de aangegeven bescheiden te weten, documenten van de vergunninghouder/bushouder: kopie rijbewijs, kopie ID kaart, kopie verzekering, originele en kopie van laatst getekende beschikking, keuringsbewijs, nummerbewijs. In geval de chauffeur voor de herregistratie gaat dient die een kopie rijbewijs en kopie ID kaart mee te nemen.

De herregistratie geschied dagelijks van 08:00uur tot 13:00uur volgens een rooster die reeds bekend is bij de bus houders.

Share

Random Posts