Oplossing salarisperikelen Van der San niet moeilijk

PARAMARIBO – In een brief vraagt VHP-assembleelid Mahinder Jogi president Bouterse om het ministerssalaris van Eugène van der San als directeur op zijn kabinet terug te draaien. Een ingewijde in de overheidsadministratie zegt dat dit vraagstuk makkelijk is op te lossen.

Het riante honorarium van de ex-minister van Justitie en Politie strookt volgens Jogi niet met de geldende bezoldigingsstructuur voor ambtenaren en landsdienaren. De hernieuwde aanstelling van Van der San als directeur op het kabinet van de president, maar nu met een ministerssalaris en daarbij horende emolumenten, heeft in politieke kringen veel stof doen opwaaien. Evenals Jogi merkt de ingewijde op dat de kwestie-Van der San precedenten kan scheppen voor de benoeming van een directeur die na hem komt.

De deskundige stelt dat president Bouterse de ontstane controverse makkelijk kan oplossen. “Indien de president de ex-bewindsman een ministerssalaris wil geven, dient hij Van der San te benoemen tot raadsadviseur. Deze functionarissen ontvangen hetzelfde salaris als een minister. Vervolgens dient hij Van der San te belasten met de waarneming van de functie van directeur op het kabinet. Dan is deze zaak financieel-administratief opgelost”, aldus de ingewijde.

In zijn brief aan de president schrijft Jogi onder andere dat de directeursfunctie bij het kabinet goed beschreven is en gekoppeld aan een bepaald salaris. Dat Van der San op basis van een arbeidsovereenkomst zonder een afgebakende periode is aangetrokken noemt hij “een slordigheid die niet mag bestaan” in een bestuurlijk document zoals de aanstellingsresolutie van de president. Jogi vindt dat de bezoldiging pas gewijzigd zou kunnen worden indien in de functiebeschrijving het loon wordt aangepast.

Hij stelt verder dat het ambt van minister is afgeleid van de Grondwet, terwijl de functie van de directeur van het kabinet een administratief-bestuurlijke functie is. Jogi: “Het toekennen van een ministerssalaris met bijbehorende emolumenten en alles wat daarmee samenhangt zoals in de resolutie aangegeven riekt naar corruptie.”(DWTonline)

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.