Oplossen woningnood blijft prioriteit genieten

Paramaribo – Het oplossen van de woningnood blijft hoge prioriteit genieten bij de regering. Elke Surinamer dienst voorzien te worden van een woning met duurzame leefomstandigheden en een hygiënische en veilige leefomgeving als basiszekerheid.

In de jaarrede is opgenomen, dat voor het realiseren van dit doel voornamelijk de wet en regelgeving rondom huisvesting als prioriteit wordt aangepakt. In verband daarmee zal een aangepast huisvestingsplan aan De Nationale Assemblee (DNA) worden aangeboden.

De hierna te noemen wetsvoorstellen zullen aan het parlement ter goedkeuring worden aangeboden te weten; de Wet Housing Authority Suriname (de Wet-HAS), de Wet Garantiefonds, de Kaderwet Huisvesting, de Wet Toelating Woningbouw Coöperaties en de Wet Woning Bouwfonds.

In het eerste kwartaal van 2018 zal de implementatie van het Low Income Shelter Programme lll, het LISP lll programma, een woningbouw- en woningrenovatieprogramma bestemd voor minder draagkrachtigen, met een duur van vijf (5) jaar, van start gaan. Door het verschaffen van een zachte financiering voor de bouw of renovatie van een woning, worden betrokkenen in staat gesteld hun huisvestingssituatie te verbeteren.

Ook het binnenland zal in het LISP lll programma worden meegenomen.(NII)

Share

Random Posts