Openbaar dumpen en verbranden padiekaf verboden

Om het jarenlange probleem van het verbranden van padiekaf tijdelijk op te lossen is de Milieu Gezondheidsdienst Nickerie drukdoende modellen uit te zoeken en die toe te passen.

Volgens Joyce Toelsie, hoofd van de eerdergenoemde dienst is het al geruime tijd ten strengste verboden padiekaf in het openbaar te verbranden of te dumpen. Dit alles is opgenomen in de Hinderwet van de Pelmolen artikel 5 en 6.

Vanuit de overheid zijn er twee plaatsen aangewezen te weten te Nannie en Zeedijk waar de pelmoleneigenaren het kaf mogen dumpen. Het komt echter nog steeds voor dat zij gebruikmaken van andere plaatsen waar dat niet is toegestaan. Dit alles zorgt ervoor dat er brand ontstaat op de verschillende illegale dumpplekken met het nodige ongerief voor de directe omgeving. De brandweer moet vaker uitrukken bij dergelijke calamiteiten. De pelmoleneigenaren zijn nu per schrijven vanuit het districtscommissariaat erop geattendeerd om hun kaf op de aangewezen plaatsen te dumpen. Indien zij dat niet doen zal er in samenwerking met het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme hun vergunning worden ingetrokken geeft Toelsie uitdrukkelijk aan. (NII)

Random Posts