Most Wanted in Suriname: Jerry Bechoe Dewanand

De 55-jarige Jerry Bechoe Dewanand heeft zich schuldig gemaakt aan grootschalige fraude met verblijfsvergunningen.

Uit het politieonderzoek is gebleken dat de verdachte tegen betaling vreemdelingen heeft voorzien van valse verblijfsdocumenten. Ook meldt de politie dat de documenten voorzien zijn van nagemaakte handtekeningen en stempelafdrukken van functionarissen en overheidsinstantie.

De politie heeft inmiddels een opsporingsbericht uitgevaardigd

De politie roept mensen op die zaken met de verdachte hebben gedaan zich te melden en worden verzocht contact op te nemen met de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname te Geyersvlijt om te voorkomen dat ze als medepleger of medeplichtige worden aangemerkt.

Random Posts