Moslims over de hele wereld bereiden zich voor de Ramadan

Deze week begint de Ramadan (vastenmaand), de maand waarin moslims tussen zonsopkomst en zonsondergang niet mogen eten, drinken, roken of seks hebben. Officieel begint het op de negende maand in de islamitische maandkalender, en wel wanneer de smalle maansikkel vlak na zonsondergang met het blote oog te zien is.

Ook in Suriname zijn er moslims, die zullen vasten. Volgens Stanley Soeropawiro, Beleidsadviseur Religieuze Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is de kennis over Ramadan door de jaren heen groter geworden.

Dit vanwege het feit dat de boodschappen meer dan voorheen in het Nederlands overgedragen worden. Vroeger geschiedde dit meestal alleen in het Javaans, het Hindoestaans of in het Urdu. De bewustwording wordt ook steeds groter dankzij de verschillende soorten media, zoals de televisie, de radio en social media.

Onder de verschillende religieuze geloofsovertuigingen leidt dit tot veel meer begrip voor elkaars geloof. Het zorgt er ook voor dat we beter naar elkaar toe kunnen groeien. “Iets dat we nodig hebben in onze samenleving, als een multiculturele samenleving, waar we tolerant moeten zijn naar elkaar toe, elkaar helpen en mensen die het moeilijk hebben bij te staan. En zo zien we dat het een positief effect heeft in de gemeenschap”, zegt Soeropawiro.
Gedurende de ramadan, bedoeld als een periode van inkeer en bezinning, wordt tussen zonsopkomst en zonsondergang in principe niet gegeten of gedronken. Voor ouderen, zieken, jonge kinderen en zwangere vrouwen kan een uitzondering worden gemaakt.

Tijdens deze periode wordt de mens, in deze de vastende, in een speciale gelegenheid gesteld om veel meer goede daden te verrichten. Ook wordt er extra aandacht geschonken aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Vasten leert de mens om de baas te zijn over begeerten en lusten. Verder dient vasten om het inlevingsvermogen in de armen en behoeftigen te versterken en het respect in de medemens en in God te vergroten. Elke dag dat men vast, wordt als een overwinning gezien. Verder probeert men de intermenselijke relaties te verbeteren en zoveel mogelijk liefdadigheid te tonen.

Share

Random Posts