Mogelijk geen inflatiecijfers april door actie ABS medewerkers

Er zullen mogelijk geen inflatiecijfers over de maand april beschikbaar zijn. De bond bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is al langer dan drie weken in actie.

De bond, die geleid wordt door Roy Adama is aangesloten bij C-47. De ruim honderd werknemers vinden dat ze niet voldoende gewaardeerd worden.De werkzaamheden liggen vrijwel stil. De prijsopnames van goederen die in zeven districten worden gedaan bij ruim 630 meetpunten, kunnen geen voortgang vinden door de acties.

De bond wil een loonsverhoging. De werkers bij ABS krijgen ook geen koopkrachtversterking die ambtenaren maandelijks ontvangen. De laatste loonsverhoging van 4% kregen de werkers in 2016. De bond is er gebelgd over dat ondanks de acties er niets gebeurt, terwijl bij de politie in 24 uur een oplossing is gekomen.

Het ABS valt onder de minister van Financiën. De directie heeft geen mandaat om te onderhandelen met de bond. De middelen worden niet vrijgemaakt door Financiën, waardoor de directie geen toezeggingen kan doen.

Share

Random Posts