Misiekaba: Anticorruptiewet is “no nonsense, zero tolerance” wet

Assembleelid André Misikaba (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, is evenals overige parlementariërs heel blij met de goedkeuring van de Anticorruptiewet. De wet is donderdagavond met algemene 40 stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA).

Zowel coalitie als oppositie hopen dat met deze goedkeuring de corruptie minder zal worden.“Deze wet is een no nonsense, zero tolerance wet,” benadrukte Misiekaba. Hij is ervan overtuigd dat deze wet een belangrijke bijdrage zal leveren aan de aanpak van corruptie.

De volksvertegenwoordiger durft zelfs te wedden met zijn collega’s die menen dat de Anticorruptiewet geen effect zal hebben.Misiekaba merkt op dat de aangenomen wet, iedereen in de gelegenheid stelt een bijdrage te leveren aan het terugdringen van handelingen die het daglicht niet verdragen.

Met de goedkeuring van deze wet heeft het parlement een grote dienst bewezen volgens Misiekaba. Nog voor de goedkeuring van de Anticorruptiewet werd gisteren ook de Wet op de Jaarrekening aangenomen met algemene 38 stemmen. Met deze wet worden bedrijven verplicht om financieel verantwoording af te leggen.

Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat deze wet een eerste wet is voor transparantie, bestrijding van corruptie en rekenschap aan de gemeenschap.(SRHerarld)

Share

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.