Minister Gopal maakt kennis met jeugd parlementariërs

Na ongeveer vijf maanden zijn leden van het Nationaal Jeugdparlement weer bij elkaar gekomen in huishoudelijk verband. Tijdens deze vergadering heeft Sport en Jeugdzaken minister Lalini Gopal kennis gemaakt met het volledig team van jeugd parlementariërs.

Tijdens de vragenronde hebben enkele jeugd parlementariërs van de districten aangegeven dat de dependances van het ministerie onbemand zijn. Ook is er extra aandacht gevraagd voor goede communicatie vanuit de leiding van het ministerie met het NJP. Leden hebben de afgelopen maanden een minder prettige ervaring gehad met het ministerie, daar zij informatie vanuit de media moesten vernemen.

De bewindsvrouw drukte de parlementariërs op het hart om de structuren te volgen voor het aankaarten van problemen, maar ook voor alle voorstellen die verbetering of versterking van het beleid teweeg kunnen brengen.
Het jeugdparlement is na ruim vijf maanden bijeengekomen.

Logistieke uitdagingen en verandering hebben onder andere gemaakt dat de vergadering niet uitgeschreven kon worden. Na het aantreden van minister Gopal is er in gesprek met de voorzitter, ondervoorzitter, de eerste plaatsvervanger van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) en de leiding van het Nationaal Jeugd Instituut gekeken naar oplossingsmodellen voor de uitdagingen waarvan er tot nog toe een lijst is opgemaakt.

Prioriteit was vooral het uitschrijven van meer vergaderingen, maar ook trainingen voor de parlementariërs waarmee capaciteitsversterking een feit kan worden.

Share

Random Posts