Lawagebied binnenkort rampgebied als de overheid niet snel ingrijpt

Intussen zijn de Lawarivier en haar vertakkingen dusdanig verontreinigd dat het gebruik van het water voor consumptie gelijk is aan het opteren naar een doodvonnis.

“Er zijn al veel mensen dood gegaan en er zullen nog meer doden vallen”, zegt de gewezen districtscommissaris van het ressort Margaretha Malontie. Zij is teven de Deken van de districtscommissarissen.

Bij haar kan het niet in dat overheidsingrijpen uitblijft terwijl er sprake is van een levensbedreigende situatie. Er ligt reeds een plan klaar voor een grote opruimingsactie in het Lawagebied, maar dat kan niet uitgevoerd worden vanwege geldgebrek. De skalians gaan intussen vrolijk verder met het onverantwoordelijk zoeken naar goud op de rivierbodems.

De skalians blazen met een hoge waterdruk grond los op de rivierbodem en zuigen dit naar boven. Het water gaat vervolgens door een filtermat die de gouddeeltjes vasthoudt en het afvalwater komt weer in de rivier terecht. Het oppervlaktewater raakt door deze werkwijze verontreinigd en troebel.

De skalianhouders hebben lak aan waarschuwingen van de bestuursdienst om de vaargeul niet te verstoppen en rekening te houden met de dorpsgemeenschappen die voor het dagelijkse onderhoud afhankelijk zijn van de rivier.

Volgens Malontie lappen de ondernemers alle aanmaningen van het bevoegd gezag aan hun laars. De Deken van de districtscommissarissen praat zelfs over maffiapraktijken van de skalianhouders. “Je wil niet weten wat zij allemaal aan de bestuursopzichters zeggen wanneer die hen tot de orde roept”, zegt Malontie.

De skalians zorgen er wel voor dat zij zich niet in Franse wateren begeven. De Franse autoriteiten houden de Marowijnerivier scherp in de gaten om op te treden tegen skalians die een gokje willen wagen in Frans-Guyana. De vaartuigen worden in Frans-Guyana direct in beslag genomen en verbrand.(UNITEDNEWS)

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.