Kalidien-Mansaram: ‘’Infrastructuur is de sleutel tot ontwikkeling’’

“We hebben er altijd over gesproken en er heerste veel ongeloof hierover” vertelt Sharmila Kalidien Mansaram over de start van het grote nationale infrastructuurproject.

Kort geleden startte het zogenoemde Dalian 4 project in Suriname. Dit omvat onder meer asfalteren, bestraten en bruggenbouw. “Het mooie van dit project is dat alles in een keer zal gebeuren, het zal niet zo zijn dat nutsbedrijven achteraf voorzieningen zullen aanleggen” vertelt de Surinaamse politica over de opzet van dit project.

Binnen dit project zal 90 kilometer aan wegen geasfalteerd worden, 22 kilometer bestraat en 3 bruggen gebouwd worden. De drie bruggen komen volgens Kalidien – Mansaram op cruciale plekken. Voorts zullen aanverwante infrastructurele voorzieningen verplaatst worden. Bij de Meursweg, die een aantal jaar in slechte staat heeft verkeerd, zullen alle ingrediënten aanwezig zijn voor stevig duurzaam infrastructuur.

Ook de belangrijke verbindingsweg naar Marshallkreek is in dit project opgenomen. Kalidien – Mansaram prijst zich gelukkig, dat ook de ontwatering een belangrijk onderdeel is van dit project. “Infrastructuur is de sleutel tot ontwikkeling. Willen we een gebied tot ontwikkeling brengen dan is de aanwezigheid hiervan van enorm belang” legt ze het voordeel van ontsluiting van gebieden voor de ontwikkeling daarvan uit.

De politica pleit ervoor dat er in de toekomst geld vrijgemaakt wordt voor onderhoud van deze infrastructurele werken.(NII)

Share

Random Posts