Ingezonden: Volkspresident of Dokpresident?

Als liefdevolle, empathische en oprechte tegenstanders willen wij lering trekken uit iedere bron, ook onze toevallige en tijdelijke tegenpartij in deze strijd. Want zou het in ons zitten om te dokken, dan zouden wij niet ver hoeven te zoeken naar een voorbeeld.

Een President die dokt voor regeerverantwoordelijke, dokt voor betaling van meer dan twee miljard SRD verschuldigd aan eerlijke Surinaamse ondernemers die hard werk en kwaliteitsproducten geleverd hebben aan uw overheid, dokt voor verantwoording in de Assemblee en beantwoording van de vragen van gekozen volksvertegenwoordigers, dokt voor verklaring van besteding van meer dan zeven miljoen SRD aan festiviteiten te Brokopondo, waar het volk factuur, leverancier en onderbouwing van onbekend blijven, dokt voor de daling van koopkracht met bijna de helft en wat dat voor ieder huishouden in Suriname betekent, dokt voor de achteruitgang in gezondheidszorg, die het leven van kwetsabre Surinamers op het spel zet en dokt voor de ondergang van ons onderwijs, zodat het halen van een middelbaar diploma een casino kansberekening geworden is, dokt voor schade die aan het milieu toegebracht wordt door de pontonhouders in uw directe omgeving, dokt voor de grootschalige uitverkoop aan buitenlandse belangen van onze natuurlijke hulpbronnen, zonder enige vorm van economische groei of het creëren van werk of kansen waar de allerarmsten van Suriname wat aan hebben.

U bent geen volkspresident, u bent een dokPresident en wij weigeren uw pad of uw beledigende instructies te volgen.

Random Posts