Grote vraagtekens rondom mega-verkavelingsoperatie van Kensenhuis NV

Het slepende conflict rondom de mega-verkavelingsoperatie van Kensenhuis NV heeft een ernstige wending genomen. De kwestie roept grote vraagtekens op over fraude. De familie van wie Kensenhuis NV in eerste instantie grond heeft gekocht te Van Engelbuiten, ongeveer drie jaren geleden, heeft nu via haar advocaat verklaard dat zij nooit de rechtmatige erfgenaam was.

Hiermee zijn de belangen van zeker achthonderd kopers van grond in ernstig gevaar. “De overheid mag ons als bedrijf en de samenleving nu gaan uitleggen hoe het komt dat mensen, die zich nu terugtrekken en zeggen dat ze geen erfgenamen zijn van het areaal te Van Engelbuiten, Kwatta, wel in eerste instantie overheidsdocumenten in handen kregen van het Glis en Centraal Bureau voor Burgerzaken, met medewerking van notarissen”, zegt een verbouwereerde Robin Kensenhuis, directeur van Kensenhuis NV.

Hij zegt vijf miljoen euro geïnvesteerd te hebben in een verkavelingsproject op een deel van een 250 hectare groot perceelland van de familie Van Engel. Voortgang van het project is het afgelopen halfjaar opgehouden door een boedeldispuut dat bij de rechter wordt uitgevochten. “De grond die ik gekocht heb komt van 33 erfgenamen en is reeds in opdracht van de rechter geregistreerd bij het Glis-kantoor.

Als nu blijkt dat ze geen erfgenamen zijn, zijn mijn bedrijf, de rechter en instituten van de overheid misleid geworden”, zegt Kensenhuis.
Naarmate de zaak bij de rechter vordert, is volgens hem ontdekt dat er meerdere keren geknoeid is met de grond te Van Engelbuiten. “Deze kwestie riekt zodanig naar corruptie dat de overheid een onderzoek zal moeten instellen in belang van de mensen die hun zuurverdiende geld hebben uitgegeven om daar een perceel te kopen”, zegt de directeur. De krant kon geen van de erfgenamen bereiken voor commentaar.(DWT)

Random Posts