Gieren B. die zich voordeed als politieagent aangehouden in politiebureau

De Politie van het station Santo Boma heeft op woensdag 22 november de 26-jarige Gieren B. na afstemming met een lid van het Openbare Ministerie in verzekering gesteld en ingesloten te Lelydorp. Gieren was eerder ingesloten te Santo Boma wegens mishandeling van zijn vrouw.

Na zeven dag werd op hij op verzoek van zijn vrouw invrijheid gesteld. Gieren zou de zelfde dag van zijn invrijheidstelling naar de woning van de moeder van een mede arrestant zijn geweest.Hij hield de bejaarde vrouw voor dat hij een rechercheur is verbonden aan het politiebureau te SantoBoma. Vervolgens hield hij haar voor dat haar zoon die is ingesloten een raadsman in de arm heeft genomen en dat de kosten daarvoor beraamd zijn op SRD 2000.Volgens de pseudo rechercheur moest de vrouw namens haar zoon het geld afgeven aan hem om zaken te finaliseren. De vrouw die slechts SRD 1.500 thuis had overhandigde dat bedrag aan Gieren.

Nadat de verdachte was vertrokken, koesterde de moeder argwaan en stapte naar het politiebureau. Na onderzoek bleek dat haar zoon niemand had gestuurd om geld te halen voor een raadsman.De ingesloten zoon kon niemand anders bedenken dan de pas in vrijheid gestelde arrestant, Gieren met wie hij het kiezen van een raadsman heeft besproken. Terwijl de aangeefster op het bureau zat verscheen Gieren ten burele om zijn mobiele telefoon op te halen die eerder bij zijn arrestatie door de politie in beslag was genomen. Gieren werd terstond aangehouden en mocht zijn verblijf verlengen in het politie station te Lelydorp.(KPS)

Random Posts