Geen onduidelijkheid rond vervanging president

Paramaribo – Rond de vervanging van de President van de Republiek Suriname bestaat er geen onduidelijkheid. Het staatshoofd heeft om medische redenen gemeend tijdelijk zijn functie als president neer te leggen.

De Grondwet heeft voorzien, dat de vice president de honneurs waarneemt zolang het staatshoofd dat nodig acht.

Het is logisch dat er geen einddatum aan de waarneming gekoppeld kan worden, omdat in dit geval de president zelf aangeeft wanneer hij zichzelf in staat acht om weer normaal te kunnen functioneren. Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat niemand exact kan inschatten wanneer het staatshoofd helemaal is hersteld.

Directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President Eugene van der San ziet geen enkel probleem in de waarneming zoals die heeft plaatsgevonden. Artikel 98 van de Grondwet geeft naar zijn zeggen duidelijk aan hoe die waarneming is geregeld. De heer Van der San legde in Bakana Torie uit, dat een einddatum bepalen aan het voornoemde niet te doen is.

Er kan een situatie ontstaan waarbij er steeds een nieuw presidentieel besluit gemaakt moet worden om die datum te wijzigen. De heer Van der San ging ook in op de vraag wat er kan gebeuren als de vervanger van de president ook niet in staat zou zijn om te functioneren. In dat geval wordt de president gevraagd eerder zijn taken als staatshoofd weer op te pakken.

De directeur benadrukte dat binnen de politiek zaken niet kunnen vastlopen. Mocht er grondwetstechnisch een probleem ontstaan, kan De Nationale Assemblee (DNA) bijeen komen om dat vraagstuk op te lossen.

Random Posts