Drie supermarkten, een bar-restaurant en een hotel-restaurant gesloten.

De bestuursdienst van Paramaribo Noordoost is in samenwerking met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, de Economische Controle Dienst, Surinaamse Waterleiding Maatschappij, Korps Politie Suriname en het Korps Brandweer Suriname gestart met controles op handelszaken.

Bij de controles moesten drie supermarkten en een bar-restaurant in het ressort Blauwgrond hun deuren sluiten, ook één hotel-restaurant in het ressort Rainville is in opdracht van Districtscommissaris Mike Nerkust gesloten vanwege hygiene en het overtreden van meerdere wetten.

Bij de controle is gebleken dat de meeste ondernemers lak hebben aan de vergunningsvoorwaarden. De meeste winkelpersoneel beschikken niet eens over een food handlers certificaat (keuringscertificaat) en goederen die niet zijn voorzien van een etiket.

De instantie stuitte ook op contaminatie van voedsel, verkoop van illegale sigaretten en alcoholische dranken, illegale aftap van water, geen nooduitgangen en geen of onvoldoende geschikte brandblusapparaten.

Doordat er sprake is van gecombineerde controles zijn ook bouwsels die niet conform de veiligheidsvoorschriften zijn opgezet geïdentificeerd.Ook uitwerpselen van ongedierte en slechte hygiëne in de verkoop- als opslagruimte, alsook het terrein zijn de instanties tegengekomen.

Bereiding van oud voedsel, opslagruimtes die niet goed afgesloten waren ook waren de goederen niet op een stellages van minstens 30 cm geplaatst, vervallen producten op de schappen, gebrek aan verpakkingsruimte en geoxideerde vriezers.

Zelfs een  illegale vreemdeling werd aangetroffen en is voor verhoor naar het politiebureau overgebracht.

De ondernemers hebben een lijst met correctiemaatregelen ontvangen en zijn in de gelegenheid gesteld te voldoen aan alle vergunnings-, veiligheids- en gezondheidsvoorwaarden. Krachtens artikel 13 der Voedingsmiddelen Verordening 1911 Geldende tekst (G.B.1953 No.134) blijven de zaken tot nader orde gesloten.

Suriguide/Bic Paramaribo.

Random Posts