Douane Nederland legt beslag op miljoenen euro’s uit Suriname

De douane van Nederland heeft beslag gelegd op een geldzending van ongeveer 19 miljoen euro die vanuit de Centrale Bank van Suriname naar Nederland is gestuurd. Dit gebeurde wegens verdenking van witwassen. De douane nam het geld in beslag in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM). Er is niemand aangehouden.

Omdat het onderzoek nog gaande is, geeft het OM geen informatie. De Centrale Bank van Suriname heeft inmiddels een persverklaring uitgegeven en bevestigt dat het geld in beslag is genomen, maar stelt dat dit soort geldzendingen een normale gang van zaken zijn en al vijf jaar op deze manier plaatsvinden. De Centrale Bank heeft er vertrouwen in dat plooien zullen worden gladgestreken” en de geldzending toch doorgang kan vinden. De bank hoopt afspraken te maken met Nederland om toekomstige problemen te voorkomen.

Het geld is van Surinaamse banken, die het volgens de Centrale Bank gebruiken voor het nakomen van hun internationale betalingsverplichtingen. De Centrale Bank verscheept het geld tegenwoordig voor ze, omdat hier internationaal steeds strengere eisen voor gelden en de Surinaamse banken hier zelf mee in de knel kwamen in het buitenland. “Het gedrag van de correspondentbanken, dat zijn buitenlandse banken waar onze bankinstellingen rekeningen aanhouden, heeft verband met een benadering die als ‘de-risking van correspondentbanken’ bekend staat. Simpel gezegd betekent de-risking het ontnemen of stopzetten van bankdiensten,” zegt CBvS.

Het verbreken van correspondentrelaties en het optreden van het de-risking vraagstuk heeft uiteraard een achtergrond, wordt aangegeven. Die achtergrond betreft jammerlijk het feit dat criminelen over de gehele wereld pogingen ondernemen om in het legitieme bancaire verkeer te infiltreren om gelden wit te wassen. De internationale financiële wereld reageert daarop met steeds scherpere maatregelen, voorzieningen en controles, en het afsnijden van relaties die mogelijke risico’s in zich bergen.

Share

Random Posts