Districtscommissaris, Theresia Cirino sluit bedrijfspand vanwege explosiegevaar

Op vrijdag 4 mei heeft Districtscommissaris, Theresia Cirino, van het bestuursressort Kabalebo een winkel annex bedrijfspand gesloten vanwege het explosieve gevaar voor het bewoonde gebied.

De DC heeft dit gedaan op basis van haar bevoegdheid conform de Wet Regionale Organen, waar de DC verantwoordelijk is voor de openbare orde, rust en veiligheid in zijn of haar district/ressort.

Bij de winkel bevindt zich een opslagruimte waarin zich twee brandstoftanks zijn. De een heeft een opslag van 5000 liter diesel en de ander een opslag van 20.000 liter gasoline, en geen van ze zijn voorzien van een deksel.

Tevens bleek bij de inspectie dat er flessen van anderhalve liter in een teil onder de gasoline tank zijn geplaatst, voor kleine verkoop.

Er is ook een emmer waargenomen die dienstdeed als vangbak voor weglekkende brandstof. De brandstof wordt handmatig uit de tanks gehaald en verkocht aan derden.

De ruimte is zeer beperkt met geen ventilatie. Op een afstand van ongeveer 3 meters staat een elektrische kast van de EBS, waartoe kabels lopen die onveilig aan de kast zijn bevestigd.

Tekenen in de ruimte hebben aangetoond dat er waarschijnlijk las werkzaamheden af en toe in de ruimte werden verricht. Het pand beschikt maar over 2 brandblusapparaten die bij ernstige gevallen niet voldoende zouden zijn.

Op een afstand van ongeveer 10 meter van dit pand is er nog een opslagruimte van zinkplaten geconstateerd met 35 gascylinders, waarvan 4 gevuld.
Behalve het feit dat de winkelier zich niet heeft gehouden aan de vergunningsvoorwaarden voor veiligheid bij de opslag en verkoop van brandstof zijn er ook andere zaken geconstateerd.

Door de politie is geconstateerd dat de winkelier een vergunning heeft voor een pand dat nog moet worden opgezet op een bepaalde locatie en géén vergunning voor het pand waar hij nu bedrijfsactiviteiten ontplooit.

De DC is enorm blij dat zowel de brandweer als de politie haar heeft kunnen helpen met haar taak om zodoende de gemeenschap van Kabalebo val een heel groot leed heeft kunnen behoeden.

Van deze kwestie zijn de minister van Regionale Ontwikkeling en desbetreffende ministers op de hoogte gesteld.

Share

Random Posts