De brandweer overweegt om landelijk actie te voeren

Er heerst grote ontevredenheid bij de brandweer dat er stemmen opgaan om landelijk actie te voeren. Op dinsdag voerde Coronie en Para acties, alleen voor urgente zaken werd er uitgereden. In Para duurt de actie nog voort terwijl in Coronie de situatie is genormaliseerd. Het bondsbestuur praat donderdag met de leiding van het brandweerkorps en minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie.

De bondsvoorzitter, Clifton Pahalwakhan wil nog niet zegen of de leden landelijk in beraad willen gaan. “We sluiten geen actiemodel uit, want sommige zaken moeten spoedig aangepakt worden.” Brandweercommandant Radjen Jakhari heeft niet gehoord dat brandweerlieden landelijk in beraad willen gaan. “We staan open om te communiceren en zaken intern op te lossen.”

De onhygiënische situatie bij de post te Onverdacht, die is gehuisvest in een voormalige polikliniek van Suralco zijn een van de reden dat de brandweerlieden van Para in actie zijn. “De toiletten zijn defect en in de keuken zijn er muizen”, zegt shopsteward Mohamed Asruf. Ook nieuw, waterdicht schoeisel staat op het wensenlijstje. In Paramaribo klagen de brandweerlieden over hun werkplekken die steeds arbeidsonvriendelijker worden. Verder moet er ook meer aandacht besteed worden aan de veiligheid van de brandweerlieden.

Er is te kort aan persoonlijke uitrusting zoals bluspakken, veiligheidsschoenen en handschoenen.
Volgens brandweercommandant Jakhari kan er wegens geldgebrek sommige zaken die veel geld kosten niet direct aangepakt worden en moet het ministerie van Justitie en Politie worden aangeklopt.

Share

Random Posts