China en Suriname gaan intensiever samenwerken op sport en jeugdgebied

Ambassadeur Zhang Jinxiong van de Volksrepubliek China heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken. Tijdens het bezoek is onder meer van gedachten gewisseld over sport en de jeugd.

De Ambassadeur gaf hierbij aan dat China een bijdrage kan leveren op het gebied van dans en culturele expressie, voor verdere integratie van de Surinaamse en Chinese jeugd. Niet alleen danslessen, maar ook andere culturele expressievormen, die een positieve impact hebben op het Surinaamse kind, kunnen worden verzorgd in de jeugdcentra van het ministerie.

De intentie werd uitgesproken tussen beide partijen om de bestaande concept samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van de sport- en jeugdontwikkeling ter versteviging en uitbreiding van de samenwerking tussen beide landen, binnen korte termijn te ondertekenen.

Met de steun van de Chinese ambassade zijn er de afgelopen tijd een reeks van projecten uitgevoerd, waaronder de bouw van het Sophia lust gemeenschapscentrum. Op sport gebied is er ook een goede samenwerking met de ambassade. Via de schaakbond is er een uitwisseling geweest tussen Chinese en Surinaamse schakers.

Ambassadeur Jinxiong deed in dit kader het voorstel aan de minister om martial arts te implementeren in het sport- en jeugdbeleid, ten behoeve van de vorming van jongeren in ons land. Door martial arts te beoefenen worden discipline, zelfbeheersing en andere vaardigheden bijgebracht.

Share

Random Posts