Burger dichterbij de Nationale Assemblee door mobiele app

PARAMARIBO – Met de lancering van een mobiele applicatie door assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons komt het werk van de volksvertegenwoordiging dichter bij de burger. Door het interactieve karakter van de app is de mogelijkheid om informatie te krijgen van en over het parlement uitgebreid. De burger kan informatie opvragen over diverse onderwerpen, zoals het werk van parlementariërs en hun participatie daaraan, zoals deelname aan vergaderingen.

De parlementsvoorzitter zegt dat hoewel het parlement in de vorige periode veel heeft gedaan om het contact met de gemeenschap te intensiveren het kunnen beschikken over een computer en websites bezoeken niet altijd makkelijk is. De app daarentegen is op elke mobiele smartphone, waarvan vrijwel elke burger er één heeft makkelijk te downloaden via google play. De app kan gezien worden als een aanvulling op de website van De Nationale Assemblee en DNA-televisie.

Tot en met december wordt het gebruik van de app als een ‘pilot’ gezien. Daarna zal geëvalueerd worden, om vervolgens te besluiten hoe deze dienst verder te verbeteren. Simons hoopt voldoende reactie te krijgen vanuit de gemeenschap. De assemblee zal in de toekomst wetten samen vatten in een korte inhoudelijke uitleg die ook via de app geraadpleegd zullen kunnen worden. De assembleevoorzitter zei donderdag tijdens de lancering van de app dat de afdeling voorlichting bezig is met een project om wetten toegankelijker te maken voor het publiek.

Suriname heeft volgens de parlementsvoorzitter het voordeel dat parlementariërs gemakkelijker initiatiefwetten kunnen indienen, in tegenstelling tot landen in de regio. Dit zal nog makkelijker worden wanneer vanuit de burgerij soortgelijke initiatieven worden genomen. Parlementariërs zouden ze kunnen overnemen en als ontwerpwet indienen. Maatschappelijke groepen en personen hebben hier al gebruik van gemaakt. Voorbeelden zijn de intussen goedgekeurde ‘dierenwet’ en de onlangs aangeboden ontwerp over financiële vergoeding aan mensen met een beperking.(DWT)

Share

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.