Ananasproducenten krijgen financiële ondersteuning van overheid

Elf ananas producenten binnen de Agro-coöperatie Redi Doti en Pierre Kondre hebben een financiële ondersteuning (overheidsinvestering) ontvangen. De investering moet leiden tot uitbreiding van de productie arealen met 30 hectare, ter verhoging van hun biologische productie en productiviteit.

Op 11 mei 2018 vond de investering in plantmateriaal en certificering voor biologisch telen van ananas plaats. Minister Stephen Tsang van het ministerie van Handel Industrie en Toerisme (HI&T) zegt dat hiermee zal worden voldaan aan de vraag en kwaliteit van de exportmarkt.

De bewindsman benadrukte verder, dat met de uitvoering van dit project, concrete invulling wordt gegeven aan het beleid van de regering om het ondernemerschap en ondernemersklimaat te stimuleren en te verbeteren.

De Agro-coöperatie Redi Doti en Pierre Kondre heeft samen met nog drie andere projecten geparticipeerd in het pilot program Innovation for Firms in Suriname (IFS) en zijn in aanmerking gekomen voor een overheidsinvestering.

Het streven van dit pilotproject is erop gericht de volgende resultaten te bereiken: verhoogde productie, innovatie en productiviteit waarbij ondernemers concurrerende goederen en diensten van hoge kwaliteit leveren voor de lokale markt en de export. “Hierdoor zal er ook een toename van export, deviezeninkomsten en van werkgelegenheid te bespeuren zijn.

Dit pilot programma is onderdeel van het Suriname Business Climate and Innovation Programma (SUBCIP), welke gefinancierd wordt door de Inter American Development Bank (IDB) en uitgevoerd door de Competitiveness Unit Suriname (CUS) van het ministerie van HI&T. Het doel van het SUBCIP is verhoging van de toegevoegde waarde en het leveren van een bijdrage van ondernemers aan de economie van ons land.

Share

Random Posts