‘Aanval op leerkrachten vrij ernstige zaak’

De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), is van mening dat de regering op allerlei manieren bezig is aanvallen te plegen op hen. De voorzitter van deze lerarenbonden, Wilgo Valies, zegt dat zelfs in de vakantie, leerkrachten en het bestuur van de bonden, aangevallen worden. Valies vindt dit een vrij ernstige zaak, vandaar dat er op 6 september een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden zal worden om de stand van zaken te bespreken.

De vergadering die gehouden zal worden in Mata Gauri, is naar zeggen van Valies bedoeld om de leerkrachten te informeren over de diverse aanvallen die de regering pleegt. Vervolgens zullen de besturen van BvL/ALS samen met de leden nagaan hoe zij de situatie zullen aanpakken.

De voorzitter van BvL/ALS wenst niet inhoudelijk in te gaan op de aanvallen, hij wil eerst de vergadering afwachten. Hij benadrukt wel dat de bonden niet bereid zijn dergelijke zaken te accepteren. Volgens hem moeten deze aanvallen resulteren in de liquidatie van de vakbond. Valies zegt dat er eerst samen met de leden naar antwoorden gezocht zal worden, alvorens zij inhoudelijk ingaan op de kwestie.

Ondanks de onderwijsgevenden nu vakantie hebben, doet Valies een beroep op hen, zodat ze geïnformeerd kunnen worden over de aanvallen die regering pleegt op zowel leerkrachten als de besturen van de bonden.

“We willen ook vakantie houden, maar we kunnen niet wachten tot oktober”, benadrukt Valies. De leden van BvL/ALS worden op 6 september om 10:00 uur ’s morgens verwacht op de ALV. Na afloop van hetgeen besproken is tijdens de ALV, zal Valies de pers te woord staan zodat de gemeenschap ook op de hoogte is van de vergadering.(Dagblad de west)

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.